تــصــمــیــم بـا شـــماســـت

مهم نیست که در چه پست و مقام یا موقعیتی هستید و با چه دغدغه و چالشی روبرو شده اید. چنانچه مصمم به تغییر هستید و قصد دارید تحولی را در زندگی اجتماعی یا حرفه ای خود رقم بزنید، متخصصین قدرتمند ما در کنار شما هستند

تا بتوانید به بهترین نسخه از آنچه می خواهید، تبدیل شوید

خدمات حرفه ای مرکز تصمیم به افراد و سازمان ها و انواع کسب و کار های کوچک و بزرگ، در جهت حل مسائل و چالش ها

معرفی تصمیم

مرکز تصمیم در راستای ارائه خدمات حرفه ای به افراد و سازمان ها و انواع کسب و کار های کوچک و بزرگ، در جهت حل مسائل و چالش های مختلف آنها بنا نهاده شده است. مرکز تصمیم با مشارکت و همکاری کوچ های دارای صلاحیت بین المللی و منتورهای قدرتمند که همه آنها در رسته های خدمات خود، دارای زندگی زیسته و تجربه های عملی موفق هستند، درکنار شما یا سازمان تان است تا این پر تکرار ترین فرآیند زندگی خود را به بهترین شکل ممکن اداره کرده و از نتیجه تصمیمات و روندی که طی میکنید رضایت کامل داشته باشید.

 

بیشتر بخوانید


اهمیت تصمیم گیری

تصمیم گیری فرآیندی است که اقشار مختلف جامعه فارغ از طبقه بندی اجتماعی، سطح تحصیلات، موقعیت خانوادگی یا شغلی و مسئولیتی که در زندگی فردی یا حرفه ای خود به عهده دارند، به صورت مستمر، خواسته یا ناخواسته با آن در ارتباط هستند ...

بیشتر بخوانید


کوچینگ چیست؟

در دنیای امروز موفقیت و پیشرفت تنها نصیب افراد، سازمانها و شرکتهایی میشود که قادر به انجام فعالیتهای مؤثر در شرایط مبهم و پیچیده هستند و آمادگی لازم برای منطبق شدن با این شرایط را در خود ایجاد می نمایند ...

بیشتر بخوانید


منتورینگ چیست؟

منتور در حقیقت فردی است که با تجربه هایی که قبلا در زندگی زیسته ی خودش به دست آورده، به شما در آن موضوع  مشابه کمک میکند تا به نقطه ی موردنظر خود برسیدبر این اساس ما منتورینگ را  یک رابطه دوطرفه در نظر میگیریم ...

بیشتر بخوانید

مقایسه چهار روش اصلی بهبود شرایط در یک نگاه

 

مقایسه چهار روش اصلی بهبود شرایط در یک نگاه: 

              کوچینگ

     مشاوره
              منتورینگ

    آموزش

  جدول مقایسه و توضیحات

  موضوع شما شخصی هست یا سازمانی ؟

حامیان معنوی تصمیم تا به امروز